ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βασικός παράγοντας  για την διατήρηση της καλής κατάστασης και της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων φίλτρανσης είναι τόσο η ορθή χρήση τους όσο και η σωστή συντήρησή τους.

Στην Aquamore θεωρούμε πως από τις σημαντικότερες διαδικασίες συντήρησης είναι η απολύμανση της συσκευής, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις συστημάτων φίλτρανσης είναι και άκρως απαραίτητη (π.χ. στους ψύκτες, στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης κ.α.). Παρά το γεγονός πως  το νερό που καταλήγει στο ποτήρι σας έχει περάσει από μια σειρά φίλτρων, δεν παύει να είναι ιδιαίτερης σημασίας και η καθαριότητα των επιμέρους τμημάτων του συστήματος από τα οποία διέρχεται.

photo  dafffeda x

Είναι γνωστό πως όπου υπάρχει νερό μπορούν, υπό κατάλληλες συνθήκες, να δημιουργηθούν βακτήρια και άλλοι μικρο-οργανισμοί, ιδιαιτέρως δε στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια στασιμότητα. Οι οργανισμοί αυτοί προστίθενται σε όλους εκείνους που ήδη υπάρχουν στο νερό του δικτύου σας και που θα κατακρατηθούν από τα φίλτρα του συστήματός σας. Παρατηρείται λοιπόν μία επιπλέον επιβάρυνση για τα φίλτρα. Αυτό σημαίνει ακόμη πως όταν ο χρόνος ζωής των φίλτρων περάσει και πλέον η δυνατότητά τους για κατακράτηση έχει μειωθεί σημαντικά ή και εξαλειφθεί, το νερό που τελικά καταλήγει στο ποτήρι σας πιθανόν να περιέχει επιπρόσθετες ακατάλληλες ουσίες από ότι πριν εισέλθει στο σύστημα φίλτρανσης!

Η Aquamore, παραμένοντας πάντοτε υπεύθυνα δίπλα σας, αναλαμβάνει την απολύμανση των συστημάτων φίλτρανσης που διαθέτετε. Η απολύμανση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο σας ή, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, ο τεχνικός μπορεί να παραλάβει την συσκευή σας, να την μεταφέρει για απολύμανση στο εργαστήριό μας και να την επιστρέψει στο χώρο σας έτοιμη για χρήση. Κάθε διαδικασία απολύμανσης εκτελείται με απόλυτη τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, από εξειδικευμένο προσωπικό και με τη χρήση πιστοποιημένων και κατάλληλων απολυμαντικών υγρών προϊόντων.

Κλείστε κι εσείς το δικό σας ραντεβού με έναν τεχνικό της Aquamore για την απολύμανση του συστήματος φίλτρανσής σας.

Κάθε υπηρεσία που σας προσφέρουμε συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας.