ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όπως κάθε συσκευή ή μηχάνημα που χρησιμοποιούμε στις διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς μας, έτσι και τα συστήματα φίλτρανσης νερού χρήζουν περιοδικού ελέγχου και συντήρησης προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη αποδοτικότητα τους.

Στην Aquamore δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα του ελέγχου και της συντήρησης,  γνωρίζοντας πως έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της  μέγιστης απόδοσης των συστημάτων φίλτρανσης.

Είτε πρόκειται για μία προγραμματισμένη συντήρηση είτε για ένα προληπτικό έλεγχο, η ομάδα της Aquamore θα δώσει την απαιτούμενη προσοχή ελέγχοντας διεξοδικά κάθε επιμέρους τμήμα του συστήματος και εκτελώντας όλες τι  ενέργειες που  απαιτούνται ώστε να διατηρηθεί η λειτουργικότητά του στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα αλλά και να προληφθούν τυχόν κοστοβόρες βλάβες.

Οι ενέργειες που, κατά περίπτωση, προσφέρονται από τους τεχνικούς της Aquamore κατά την υπηρεσία της συντήρησης είναι:

maintenance x
  • Έλεγχος των ελαστικών και των συνδέσμων και αντικατάσταση εκείνων που κρίνεται απαραίτητο
  • Απολύμανση συσκευής και επιμέρους τμημάτων
  • Μέτρηση ποιότητας του νερού που εισέρχεται στο σύστημα φίλτρανσης (αφιλτράριστο νερό δικτύου) και του νερού που εξέρχεται από αυτό (φιλτραρισμένο νερό) με διακριβωμένα όργανα μέτρησης
  • Έλεγχος της πίεσης του νερού εισόδου – εξόδου
  • Λίπανση των εξαρτημάτων, όπου απαιτείται, με πιστοποιημένα προϊόντα λίπανσης
  • Έλεγχος του ηλεκτρικού κυκλώματος (εάν υπάρχει)
  • Αλλαγή φίλτρων (εάν διαπιστωθεί ότι απαιτείται ή είναι ο χρόνος για την αλλαγή)

Κάθε υπηρεσία συντήρησης πραγματοποιείται από εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό της Aquamore ο οποίος επισκέπτεται το χώρο σας. Ολοκληρώνοντας τις ενέργειες ελέγχου και αφού έχει εκτιμήσει την κατάσταση, σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα επισημαίνοντας τυχόν παρεμβάσεις που απαιτούνται , τις οποίες και εκτελεί μετά από συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε εύκολα να προγραμματίσετε κι εσείς ραντεβού για συντήρηση του συστήματος φίλτρανσης που διαθέτετε, με έναν τεχνικό της Aquamore σε ημέρα και ώρα που σας βολεύει.

Κάθε υπηρεσία που σας προσφέρουμε συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας.